Organisationer
Sigtunastiftelsen
Fjellstedtska skolan
Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby
Johannesakademin
Collegium Patristicum Lundense
Mäster Eckhartsällskapet
Tro & Ljus
Föreningen Kompass

Förlag, bokserier & tidskrifter
Artos & Norma Bokförlag
Silentium skrifter
Syster Enbär
Patristica Nordica Annuaria
GAudete förlag
– First things
Korsets kloster, böcker
Paulist Press, Classics of Western spirituality series
St. Vladimir Seminary Press
Harvard University Press, Dumberton Oaks Medieval Library series
Catholic University of America Press, The Fathers of the Church series
Routledge, The Early Church Fathers series
Oxford University Press, Early Christian Texts series
Oxford University Press, Early Christian Studies series
Jstor´s Writings from the Greco-Roman World
St. Tikhon Monastery Bookstore & Press
St. Herman Monastery Press
St. Anthony´s Greek Orthodox Monastery Press
Holy Trinity Publications

Annat av intresse
Tidskriften Pilgrim
Text & Musik med Eric Schüldt
Antoniosgården
Hammarskjöld Inversio
Ancient Faith Radio
Orthodox Arts Journal
Jonathan Pageau, The Symbolic World
Compunctio
Peter Halldorfs fasteblogg
Friends of Mount Athos
Nicholas Kotar
Erika Dahlén
A Rochas vänner
Oleg Korolev visionary art

Svenska internetbutiker
Ambon förlag och bokhandel
Lilla Theresé katolska bokhandel
Katolsk bokhandel
Arken bokhandel
Vax & specialljus