Ordförklaringar / hänvisningar

Luthersk mystik (En ädel liten bok del 1 av 3)

4:35 Tyska orden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_orden

6:26 Johannes Tauler
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Tauler

6:47 Mäster Eckhart
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eckhart_von_Hochheim

13:45 Finska Lutherprojektet
https://www.academia.edu/Documents/in/The_New_Finnish_Interpretation_of_Luther

Tuomo Mannermaa
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuomo_Mannermaa

15:14 – Taize: Ubi caritas
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc

19:28 Arndt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Arndt

19:53 Index för förbjudna böcker
https://sv.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum

23:23 Athanasios av Alexandria (Gud blev människa för att människan skulle kunna bli Gud), samtal om förgudligande
https://sv.wikipedia.org/wiki/Athanasios

24:16 Göran Agrell
http://luther2017.se/?page_id=43

30:31 Om “De fria”
Brethren of the Free Spirit – Wikipedia

34:38 Gottfried Arnold
http://luther2017.se/?page_id=43

Jaget är problemet (En ädel liten bok del 2 av 3)

9:30 – Du vet väl om att du är värdefull nr 791 i Svenska kyrkans psalmbok med tillägg från Verbum

13:12 Gichtel och brevsamlingen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Gichtel

20:58 Madame Guyon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Georg_Gichtel

22:18 Flodbergskretsen
Boktips:
Linnea Hofgren och Flodbergskretsen: En bok om kristen mystik och mytomspunna mystiker – Abir Francis
Underströmmar i Gamla stan – Magnus Olsson

22:40 Henrik Schager
http://ekumeniskakommuniteten.se/synaxarium/2013/10/20/henrik-schager-1870-1934/

22:53 Linnea Hofgren
http://ekumeniskakommuniteten.se/synaxarium/2013/01/26/linnea-hofgren-1868-1921-2/

24:18 Liknelsen om den förlorade sonen, Lukasevangeliet 15:11ff 

29:30 Dionysios Areopagiten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dionysios_Areopagita

35:49 Johannes av Korset
http://ekumeniskakommuniteten.se/synaxarium/2013/12/14/johannes-av-korset-1542-1591/

Det mystika livet (En ädel liten bok del 3 av 3)

8:55 N.P. Wetterlund. Citat: ”Dö döden innan du dör, så dör du inte döden när du dör”
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Peter_Wetterlund

10:22 ”Lär oss hur få våra dagar är”, Psaltaren 90:12

14:52 Jesus mättar 5000, Johannesevangeliet 6ff

18:21 Fritz Olofsson & Bo Nylund
https://unt.se/kultur-noje/litteratur/master-fritz-sokte-pa-djupet-4487764.aspx
Han hjälper de asylsökande – Upsala Nya Tidning (unt.se)

Boktips: https://www.siljansmasar.com/product/master-fritz

19:20 Rabbinen med lärjungarna som tjuvkikar, berättelsen kommer från Talmud; Babyloniska Talmud, Berakhot 62a

20:00 Symeon den nye teologen 
http://ekumeniskakommuniteten.se/synaxarium/2013/03/12/symeon-den-nye-teologen-949-1022/

20:36 Hesychasm
Kommer att förklaras mer ingående i kommande avsnitt. Främst “Kärlekselden”, “Den tredelade själen” och “Upp & Ned”. Läs gärna introduktionen kring Hjärtats bön på denna hemsida.

21:07 Förslag på platser för retreat
http://pingstlinkoping.se/bjarkasaby_retreat/
http://www.berget.se/
http://www.sigtunastiftelsen.se/
Fler tips: http://www.fto.st/retreat.htm

Signaturen “E.” (Hjälplöshetens evangelium del 1 av 3)

1:29 Carl Flodberg och Linnea Hofgren

4:25 David Petander

En man som vågade tro
David Petanders liv och budskap
Kandidatuppsats i KM232 15 hp Maja Ekström

https://ljud.files.wordpress.com/2012/12/en-man-som-vc3a5gade-tro-av-maja-ekstrc3b6m.pdf

7:22 Här nämns Anton Geels definitioner av mystik

9:45 Böcker som innehåller Hjalmar Ekströms brev: Den fördolda verkstaden, Den stilla kammaren, Nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig

11:20 Martin Lönnebo – Religionens fem språk (finns numera att köpa på ex bokhandeln Arken https://www.arken.se/religionens-fem-sprak-om-religionens-mening-och-fornyelse)

12:00 Här nämns Frälsarkransen, se exempelvis denna artikel https://www.svd.se/tro-hopp-och-parlor

12:20 Här nämns Pär Åkerlund, Artos

13:45 Wilfrid Stinissen https://sv.wikipedia.org/wiki/Wilfrid_Stinissen (bibliografi finns på wikisidan)

16:03 Här nämns Henrik Suso

https://sv.wikipedia.org/wiki/Henrik_Suso (här finns en biografi)

Jean de Bernieres-Louvigny

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Bernieres-Louvigny

Gerhard Tersteegen – https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Tersteegen (på wikisidan finns exempel på en av hans hymner)

Madame Guyon – https://sv.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Marie_Bouvier_de_la_Motte_Guyon

16:42 Utblottelse (Eolit förlag), red Ulf I Eriksson

31:42 C. G. Jung – https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung

33:39 Sångboken ”Toner från det inre livets värld”

37:55 Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen -Linnea Hofgren, finns i Psalmer och Sånger

En ton från himmelen: En studie om Linnea Hofgren och mystikernas modersmål.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5150211?fbclid=IwAR0gu1v6aXjJsPWd049qAyP2BQKPpT6o3_0gl3RVwPMWLLcsTvUz8DefNbo

Tystnadens lovsång: Om sången som uttryck och medel i Flodbergskretsens kenotiska spiritualitet.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8895564?fbclid=IwAR2nVX78duQ1gBc5-rCLRT3ZevbPUgR4lgBkSCfbi8xFVJop_bSYyHGBjCE

Enfaldighet (Hjälplöshetens evangelium del 2 av 3)

5:53 Ett är nödvändigt 15 efter Trefaldighet i Svenska kyrkans evangeliebok

10:57 berättelse om när Salomo möter Gud i en dröm finns i 1 Kung 3:5ff

18:12 Linnea Hofgrens bön

O, du himmelska magnet, drag genom din skönhet alla hjärtan till dig, älska dig själv in i dem du vunnit, så att de icke kunna motstå dig. Uti ditt uppstungna hjärta få alla dina fattiga små gå till vila, och när du så får gömma dem och genomtränga dem med dig själv, så att du i dem får vara vad du är, då finner ock du i dem din vila! Må det då i allas hjärtan och liv bliva ett enda: Lammet.

O, huru underbart en gång, när du, o Sol, fångar alla de spridda strålarna till en enda flamma, som blixtrar in i dig för att evigt förenas med sitt ursprung! Då skall enheten uppenbaras i mångfalden och mångfalden insänkas i enheten, då skall kärleken vara sitt eget pris, när du blivit allt i alla, då skall saligheten fullt avtäcka sin – nu blott genom tron anade hemlighet: ”Gud och intet mer”

26:41 1921 – Compunctio (Åhlén, Eklöf, Runeson)

Låtar från 1921 som hörs i avsnittet: The clear fount och In my veins

Törne & Krona (Hjälplöshetens evangelium del 3 av 3)

6:10 I Franciskus Solsång nämns Syster Död – https://sv.wikipedia.org/wiki/Franciskus_sols%C3%A5ng

Se även Svenska psalmboken nr 23, ”Tack, gode, Gud för allt som finns”

11:10 Galaterbrevet 2:20

23:17 CCAM – https://varsta.se/resurscentrum/utbildningar-och-forelasningar/#ccam

43 Philokalia

https://en.wikipedia.org/wiki/Philokalia#:~:text=The%20Philokalia%20(Ancient%20Greek%3A%20%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1,Orthodox%20Church%20mystical%20hesychast%20tradition.

45:21 Kristi förklaring, Luk 9:28, Matt 17:15, Mark 9:2

46:26 Erik Hermelin nämns (ang sufism) – https://sv.wikipedia.org/wiki/Eric_Hermelin