Upphovsrätt © 2021 Hjärtats bön, Den fördolda världen & Sällskapet Nous